Researches

Kutatások, publikációk
Conferences

Nemzetközi konferenciák, tanulmányutak
Connections

Nemzetközi kapcsolatok
MicrofinanceWorldTV

Nemzetközi ismeretterjesztő portál működtetése


Társadalmi hatás felmérés 2018 - kivonat

Mikrohitelezési folyamat társadalmi hatásainak felmérése a non-profit Vállalkozásfejlesztési Alapítványok ügyfélkörében 2018
Letöltés: tarsadalmi_hatas_felmeres_2018_kivonat.pdf


EMN Jogi és szabályozási munkacsoport

Research A European Microfinance Network Jogi és szabályozási munkacsoportjának tagjaként részvettünk egy az Európai Uniót átölelő nemzetközi kutatásban, illetve ehhez kapcsolódóan egy tanulmány kidolgozásában, mely az egyes országok mikrofinanszírozó szektorát és a szektor jogi szabályozását mutatja be. A Magyarországra vonatkozó tanulmányt az RVA készítette.


Szakértői tevékenység INTERREG IVC Program DIFASS Project keretében

Az Európai Unió által finanszírozott project célja, hogy az Európai Uniós jó finanszírozási gyakorlatokat megismertesse, illetve a tapasztalatokat megossza a programban résztvevő partner szervezetek között. Az alapítvány által alkalmazott – CREDINFO Kft által kifejlesztett - Internet alapú hitelbírálat menedzsment rendszer, illetve az erre az innovatív technológiára épülő finanszírozási gyakorlat már korábban nemzetközi hírnevet szerzett az alapítvány számára. A szervezők felkérésére, a program keretében - nemzetközi partnerek részvételével - megtartott több napos szeminárium keretében tartott az alapítvány ügyvezetője előadásokat az alapítvány mikrofinanszírozási gyakorlatáról.

A program keretében a nemzetközi szakértői fórum 60 európai nemzetközi gyakorlatot vizsgált meg, és ebből kettőt választott ki, amelyet érdemesnek tartott a program keretében nemzetközi adaptálásra. Ezek egyike az RVA által alkalmazott CREDINFO Hitelinformációs és hitelbírálat menedzsment rendszer, illetve az erre épülő mikrofinanszírozási gyakorlat, melynek Spanyolországi, Olaszországi bevezetéséhez nyújt szakmai segítséget és biztosít betanítást az RVA szakértője.
DIFASS
INTERREG

Feldolgozás folyamatban...