szocialis_mikrofinanszirozas_eve_2017_web.jpg
Szociális Mikrofinanaszírozás Éve
A szociális mikrohitel olyan ügyfeleknek nyújtott kis összegű kölcsön, akik szeretnének önálló tevékenységükből megélni, de banki hiteleket nem, vagy nem megfelelő mértékben vehetnek fel. A csökkent hitelképességnek az oka lehet az ügyfelek hátrányos helyzete, kis összegű hiteligénye, a megfelelő biztosítékok hiánya, vagy vállalkozásuk induló jellege.
Nemzetközi és hazai felmérések is kimutatták viszont, hogy ez a csoport is megérdemli a bizalmat, és a kedvező hiteltermékekhez való hozzájutás esélyét. A saját maga és családja boldogulásáért tenni kész, a munkanélküliséget vagy egy kedvezőtlen élethelyzetet vállalkozásra váltó emberek támogatása kiemelt gazdasági és társadalmi érdek kell, hogy legyen. A szociális mikrohitelre tehát a szociális támogatások alternatívájaként tekinthetünk.
Számos európai tapasztalat mutatja a közpénzből finanszírozott szociális mikrohitel-programok sikerét és fenntarthatóságát. Az önfoglalkoztatóvá válás támogatása számos társadalmi előnnyel jár: az adott vállalkozó és családja életkörülményei javulnak, a munkanélküliséggel sújtott térségek felemelkedhetnek. Ehhez a hitelnyújtáshoz hagyományosan kapcsolódik egy intenzív és hatékony tanácsadási, mentorálási és segítségnyújtási tevékenység, valamint számos magas színvonalú üzletfejlesztési szolgáltatás.
A szociális mikrohitelezést non-profit mikrofinanszírozó szervezetek kell, hogy nyújtsák – szerepel az Európai Nemzeti Mikrofinanszírozási Hálózatok Bizottságának (MicroFINET) politikai döntéshozók számára kiadott, „Római direktíváknak” nevezett szakmai irányelveiben. Magyarországon ezek a szervezetek a megyei és fővárosi vállalkozásfejlesztési alapítványok. Egyedülálló, negyedszázados tapasztalatot szereztek a szociális mikrohitelezés terén, rendszeresen mérik mikrohitelezési tevékenységük szociális hatásait, és a hitelezésen túl számos üzletfejlesztési szolgáltatást is kínálnak.

Feldolgozás folyamatban...